جنگ روز عاشورا
درصبح روز عاشورا  هیئت های میبد به عزاداری پرداخته ودر عصر تعزیه شهادت امام حسین(ع)درحسینیه بزرگ ده ابادبه سرپرستی حاج جواد حاجی  اجرا می شودو بعد ازمغرب مراسم شام غریبان یتیمان امام حسین(ع)برگزار می شود.
|+| نوشته شده توسط محمد مهدی بیکی در پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۸  |
 
 
بالا